Hội thảo thống nhất các giải pháp thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 13/6/2013, Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội thảo “Thống nhất các giải pháp thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”. Đồng chí Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 Mục tiêu của Hội thảo nhằm mục đích tăng cường sự thống nhất trong phối hợp triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT), nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, góp phần thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân của tỉnh giai đoạn 2012-2015 và 2020.Theo báo cáo của Sở Y tế, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã tăng dần theo các năm, hiện tại đã vượt mục tiêu đến 2015 của cả nước. Ước tính đến hết quý II năm 2013, toàn tỉnh đạt khoảng 76,6%. Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT những năm qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2012, toàn tỉnh đã phát triển được 40.877 người tham gia BHYT thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 2.470 người tham gia thuộc đối tượng hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên là 177.533 đối tượng.

Xem thêm

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận, trao đổi, đề xuất các hình thức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT nhằm phát triển tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh cũng như các giải pháp huy động xã hội tham gia thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; các giải pháp huy động cộng đồng, xã hội tham gia BHYT, ủng hộ nguồn lực để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong diện chính sách; đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa tỷ lệ tham gia BHYT của các đối tượng bắt buộc theo quy định của Luật BHYT; mô hình tổ chức các địa điểm bán BHYT cho người dân đảm bảo thuận lợi, dễ tiếp cận và hiệu quả…Ngoài ra, phân công trách nhiệm của các cơ sở y tế; cơ quan BHXH; phòng Lao động-Thương binh & Xã hội về việc triển khai thực hiện các giải pháp gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT tại các địa phương góp phần thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân cũng đã được các đại biểu tích cực thảo luận tại hội nghị.

Vũ Hùng Thắng – Trung tâm TT và GDSK

Related Posts

Add Comment