Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh triển khai Mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân

Ngày 25/6 /2013, Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai mô hình “tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” ở 02 huyện Đông Triều và Hoành Bồ.

Mục đích của mô hình là tư vấn và khám sức khỏe cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn, đặc biệt là vị thành niên, thanh niên để phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh, góp phần đảm bảo hôn nhân bề vững  và nâng cao chất lượng giống lòi.

Xem thêm

Thông qua hoạt động của mô hình các tuyên truyền viên, cộng tác viên đã được hướng dẫn tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân trước và sau khám sức khỏe, phân tuyến các hoạt động về tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Góp phần từng bước nâng cao sức khỏe về thể chất, trí tuệ và tinh thần của vị thành niên-thanh niên tại địa bàn triển khai mô hình

Thái Sơn

T4G Quảng Ninh

Related Posts

Add Comment