Hội nghị tuyên truyền Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2013

Ngày 20/6/2013, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban chỉ Đạo phòng chống HIV/AIDS phường Trần Hưng Đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2013. Đ/c Ngô Văn Khánh – Phó giám đốc Trung Tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh trực tiếp là báo cáo viên tại Hội nghị..

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2013 diễn ra từ ngày 01-6 đến 30-6 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015” được triển khai trong cả nước nhằm huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân vào các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; đồng thời là dịp để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân nói chung, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và nam giới về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng lây truyền.

Xem thêm

Hưởng ứng Tháng cao điểm, phấn đấu ít nhất 80% số phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 100% trẻ em sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được chuyển tuyến điều trị dự phòng và được cung cấp sữa thay thế. Đặc biệt tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: tăng các chỉ số phụ nữ mang thai được tư vấn, làm xét nghiệm HIV, tăng số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng sớm, được chuyển tuyến để sinh đẻ tại nơi có dịch vụ chăm sóc điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con để bảo đảm việc cung ứng thuốc nhằm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

                                                                                           Phạm Mạnh Hùng

                                                                                        Trung Tâm TTGDSK-QN

Related Posts

Add Comment