Stent và nong mạch vành

Stent mạch vành

Stent mạch vành là một ống lưới thép nhỏ được sử dụng để đỡ và mở động mạch vành trong khi nong mạch vành (angioplasty). Stent sẽ được lưu trong động mạch vành vĩnh viễn. Stent cũng làm cải thiện dòng máu tới cơ tim và sẽ làm giảm đau ngực (cơn đau thắt ngực)

Stent mạch vành

Stent mạch vành

Theo: ASA

<div style=’poítion: absolute;l

Be the first to comment on "Stent và nong mạch vành"

Leave a comment