Rút số đăng ký của thuốc Artemisinin ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc

Nhằm ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc Artemisinin đường uống dạng đơn chất. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế ban hành quyết định rút số đăng ký các thuốc đường uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc dẫn xuất của Artemisinin ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo số 82/SY-SYT của Sở Y tế Quảng Ninh ngày 18/6/2013, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đăng tải (danh mục thuốc theo Quyết định số 112/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế ngày 20/5/2013 và công văn 7873/QLD-CL ngày 24/5/2013) để các đơn vị y tế và nhân dân trong tỉnh được biết.
Bs Dũng theo Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

Related Posts

Add Comment