Khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013

Ngày 04/6/2013 Sở Y tế Quảng ninh có văn bản số 868 chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai thực hiện hướng dẫn khám sức khỏe đảm bảo thống nhất và đúng quy định. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đăng tải toàn bộ văn bản chỉ đạo của Sở Y tế; Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế để các đơn vị y tế biết, chủ động tra cứu và thực hiện.
Trung tâm Truyền thông GDSK

Related Posts

Add Comment