Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; hiệu lực từ 01/7/2016

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh đăng tải nội dung đính kèm.

1. Thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm

Các trường hợp phải thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54:

– Khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm tại Phụ lục 1 Thông tư 54/2015 của Bộ Y tế.

– Khi phát hiện ổ dịch bệnh truyền nhiễm, khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm đang hoạt động và khi ổ dịch bệnh truyền nhiễm chấm dứt hoạt động.

– Khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

– Khi có yêu cầu báo cáo để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp trên.

2. Khai báo, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm

– Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trách nhiệm khai báo dịch bệnh truyền nhiễm như sau:

Tại địa phương đang có dịch bệnh, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thực hiện việc khai báo dịch cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện theo Khoản 1 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

– Trách nhiệm báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015 của Bộ Y tế:

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh dịch từ người dân hoặc tự phát hiện các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch truyền nhiễm, các cơ sở y tế phải báo cáo cho cơ quan y tế dự phòng để điều tra, xác minh trong vòng 24 giờ. Trường hợp xác định thông tin đó là chính xác, cơ quan y tế dự phòng phải báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế nơi xảy ra dịch tại Khoản 2 Điều 47 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và báo cáo vào hệ thống báo cáo trực tuyến của Bộ Y tế theo các quy định của TT 54/2015/BYT.

 Phạm Tiến Dũng, TT Truyền thông GDSK

Related Posts

Add Comment