Phương pháp học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác Hồ kính yêu đã để lại cho nhân dân ta, đất nước ta không chỉ một nền độc lập vững bền, một cuộc sống tự do, hạnh phúc mà còn cả một tình thương bao la, một tư tưởng trong sáng, một tấm gương đạo đức cao cả rạng ngời bằng cả cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của mình…

Tư tưởng của Người đến hôm nay cùng với chủ nghĩa Mác- Lênin đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và trở thành một bộ môn khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn, được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục Quốc dân và toàn xã hội. Để học tốt môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của môn học này đề tạo cho mình một động cơ học tập tích cực, một niềm tin và niềm hứng thú say mê đối với môn học.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học rất cần thiết đối với mọi người chúng ta. Bởi trong đó là hình ảnh của một người cộng sản mẫu mực, có tư tưởng sáng suốt, tâm hồn cao thượng, ý chí kiên cường bất khuất, tình cảm sâu đậm với con người, tác phong khiêm tốn, cuộc sống giản dị, mà bất kì một người Việt Nam nào cũng có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong Hồ Chủ tịch để soi vào đó mà học tập, làm theo.

Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ gắn bó mật thiết và có tác dụng bổ trợ các môn học khác trong chương trình đào tạo của nhà trường; đặc biệt đối với các môn học thuộc bộ môn khoa học Mác- Lênin, Chính trị, Đường lối cách mạng của Đảng…Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. Do đó có thể nói học tốt môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là các bạn có một nền tảng vững chắc cho tư duy lý luận đúng đắn, có một phương pháp luận khoa học đặc biệt để bạn học tập tốt các môn chuyên ngành cũng như sau này trong quá trình công tác của bản thân. Hơn nữa trong bối cảnh xã hội có nhiều biến cố như hiện nay, sự suy thoái kinh tế, suy thoái đạo đức do chạy theo lối sống hưởng thụ, Tây hoá, sự cám dỗ của đời sống vật chất tầm thường đã làm cho đời sống xã hội bị đảo lộn.

Điều đó càng cho chúng ta thấy việc giáo dục đạo đức, tư tưởng nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung là vấn đề hết sức quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cung cấp nguồn tài liệu phong phú cho việc giáo dục đạo đức, tư tưởng lập trường cho HS trung cấp chuyên nghiệp.Những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh là công cụ hữu hiệu để giáo viên chứng minh cho HS thấy Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động của mình là đúng đắn.

Học tốt môn tư tưởng Hồ Chí Minh để chúng ta hiểu cơ hội để mở rộng nghề nghiệp của mình, mở rộng tầm nhìn đối với thời cuộc. Với nhận thức đó trong quá trình học tập tại trường, chúng ta phải có những hành động cụ thể như thế nào và cần phải chuẩn bị gì để học tốt môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ những nhận thức đó chúng ta có thể đưa ra một số giải pháp để học tốt môn học này. Trước hết, phải sử dụng và khai thác tối đa nội dung trong giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là những kiến thức cơ bản và khái quát nhất về hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mỗi sinh viên phải đọc kỹ, hiểu, nắm rõ nội dung trong giao trình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh văn hóa cổ kim, Đông- Tây; do đó để hiểu sâu sắc hơn môn học này, ngoài giáo trình các bạn phải tìm hiểu thêm thông qua các tài liệu tham khảo khác về Hồ Chí Minh, như qua các kênh thông tin: sách, báo, tạp chí…và ở trong các lĩnh vực khác: văn hoá học, Việt Nam học, tư tưởng văn hóa Việt Nam, Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo… Có phương pháp học tập đúng đắn, tự mình đặt và giải quyết vấn đề theo khả năng và sự hiểu biết của mình và cùng tham gia giả quyết vấn đề đó trên lớp mỗi khi giáo viên đặt ra trong các môn học có liên quan và những buổi thảo luận (xemina)… Để học tốt và vận dụng được những tư tưởng này thì hơn ai hết chúng ta phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức xem đó như việc rửa mặt hàng ngày.

Chúng ta phải biến những tư tưởng thành hành động của mình dù là những hành động nhỏ nhất như lời ăn tiếng nói, cách cư xử giao tiếp hàng ngày, lối sống thân thiện, biết thương yêu và giúp đỡ người khác, biết từ chối với những thứ không nên học tập……. Muốn có được thành công trong cuộc sống không có cách nào khác bằng sự nổ lực của chính bạn; bởi con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Cơ hội sẽ đến với mọi người, nhưng chỉ có những ai đã có chuẩn bị chu đáo, đầy đủ thì mới nắm bắt được cơ hội đó. Hãy nổ lực ngay từ bây giờ. Chúc các bạn thành công! Tham khảo thêm bài viết: Đề cương môn học: Kinh tế lượng ứng dụng để ôn thi thật tốt.

Chia sẻ của: Cử nhân Phạm Thị Hiền – Bộ môn Mác- Lê Nin

Related Posts

Add Comment