Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA)

TIA, hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua (transient ischemic attack), là một đột quỵ nhỏ (mini stroke) xảy ra khi một khối máu đông làm tắc nghẽn một động mạch não trong một khoảng thời gian gian ngắn.

TIA, hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua (transient ischemic attack), là một đột quỵ nhỏ (mini stroke) xảy ra khi một khối máu đông làm tắc nghẽn một động mạch não trong một khoảng thời gian gian ngắn. Sự khác biệt duy nhất giữa đột quỵ (stroke) não và cơn thiếu máu não thoáng qua là với cơn thiếu máu não thoáng qua thì sự tắc nghẽn là thoáng qua (tạm thời). Triệu chứng của cơn thiếu máu não thoáng qua xảy ra nhanh và kéo dài trong khoảng thời gian ngắn. Không giống như đột quỵ não , khi cơn thiếu máu não thoáng qua kết thúc thì không gây tổn thương vĩnh viễn nào với não. Không có cách nào để biết được các triệu chứng của một đột quỵ não sẽ chuyển thành cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc một đột quỵ não lớn (major stroke). Điều quan trọng là gọi dịch vụ cấp cứu (cấp cứu 115) ngay lập tức khi có bất cứ triệu chứng đột quỵ nào.

Theo: ASA

Related Posts

About The Author

Add Comment